Izabelin

Nasza gmina jest najmłodszą gminą w województwie mazowieckim. Głównym naszym atutem jest unikatowe położenie: bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy oraz Kampinoskiego Parku Narodowego. Izabelin jest z tego powodu atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, a także do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Czytaj więcej...

Okiem specjalisty od nieruchomości

Gmina Izabelin przylega do północno-zachodnich granic Warszawy, zaledwie kilka kilometrów od jej centrum i cztery kilometry od stacji metra Młociny. Ma unikalne położenie, na skalę światową; znajduje się bowiem w sercu Kampinoskiego Parku Narodowego, a graniczy ze stolicą. Okolice Kampinoskiego Parku Narodowego to obecnie jeden z najbardziej rozwojowych i bliskich Warszawie terenów, gdzie warto zamieszkać. Bliskość stolicy sprzyja tym, którzy lubią miejskie atrakcje i cenią sobie nieskomplikowany dojazd i powrót z pracy. Lasy, pola i łąki na mapie tej części Mazowsza to z kolei spełnione marzenie tych osób, które szukają kontaktu z przyrodą i lubią aktywny tryb życia. Gmina złożona jest z siedmiu sołectw rozmieszczonych wśród lasów.

Zapraszamy się do zapoznania z pełną treścią artykułu: http://www.kampinos.com.pl/gmina-Izabelin/o-gminie-izabelin.html

Warunki naturalne

W Gminie Izabelin można spotkać krajobrazy typowe dla całej Puszczy Kampinoskiej. Mamy więc tu piaszczyste wydmy, porośnięte głównie borami sosnowymi, a także obniżenia, w większości zabagnione i z torfem, w części przesuszone. Powierzchnie obniżeń porośnięte są przez typowe olsy, albo pozostają w użytkowaniu łąkowym, a po jego zaprzestaniu przekształcają się w turzycowiska, łozowiska i olszyny. Pośrednie położenie zajmują piaszczyste równiny tarasowe, najczęściej z siedliskami grądu niskiego, dawniej z reguły zajęte pod uprawę, a obecnie w większości zalesione.

Czytaj więcej...

Gmina w Parku, inwestycje i kierunki rozwoju

Celem strategicznym rozwoju Gminy jest stały wzrost poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Temu nadrzędnemu celowi podporządkowane są, poprzedzone dokładną analizą, kierunki rozwoju Gminy Izabelin. Wynikają one przede wszystkim z konieczności likwidacji istniejących zaległości i ograniczeń rozwojowych, zwłaszcza w sferze infrastruktury służącej ochronie środowiska naturalnego oraz z konieczności zaspokojenia różnorodnych potrzeb społecznych i gospodarczych. W związku z tym priorytetem władz samorządowych były i są działania inwestycyjne, zbliżające i realizujące ten cel.

Czytaj więcej...

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej