Warunki naturalne

W Gminie Izabelin można spotkać krajobrazy typowe dla całej Puszczy Kampinoskiej. Mamy więc tu piaszczyste wydmy, porośnięte głównie borami sosnowymi, a także obniżenia, w większości zabagnione i z torfem, w części przesuszone. Powierzchnie obniżeń porośnięte są przez typowe olsy, albo pozostają w użytkowaniu łąkowym, a po jego zaprzestaniu przekształcają się w turzycowiska, łozowiska i olszyny. Pośrednie położenie zajmują piaszczyste równiny tarasowe, najczęściej z siedliskami grądu niskiego, dawniej z reguły zajęte pod uprawę, a obecnie w większości zalesione.

W ukształtowaniu powierzchni Gminy Izabelin można wydzielić trzy strefy. Pierwsza z nich, to skraj Równiny Błońskiej, bard z a łagodnie nachylony od Mościsk w stronę Lasek, Izabelin a Południowego i Hornówka. Miejscami występują tu podmokle obniżenia z łąkami, a także wydmy, które w okolicach Lasek, Opalenia i Izabelin a Południowego osiągają wysokości ponad 100 m n.p.m. i należą do najwyżej połażonych miejsc zarówno w naszej gminie jak i w obrębie całej Puszczy Kampinoskiej. Równina Błońska sąsiaduje z niżej położoną pradoliną Wisły w Kotlinie Warszawskiej. Oddziela je kilkumetrowa krawędˇ, miejscami nadbudowana przez pokaˇne wydmy, gdzieniegdzie znowu rozmyta i obniżana, przez co praktycznie niewidoczna, a w kilku miejscach mocno rozcięta przez współczesne cieki. Zwłaszcza Lipkowska Woda poniżej Lipkowa tworzy malowniczy przełom o ponad czterometrowych ścianach i długości kilkuset metrów.

Druga strefa, już w obrębie pradoliny Wisły, to wyraˇne obniżenia bagienne i torfowe zajmujące środkową część obszaru gminy. Występują tu także piaszczyste równiny tarasów rzecznych oraz zespoły wydm, o znacznych niekiedy rozmiarach, np. Łużowa Góra, której wierzchołek wznosi się ponad 20 metrów powyżej przyległego terenu i osiąga ponad 100m n.p.m.

Trzecia strefa to pokrywający północna-zachodnią część gminy zwarty kompleks wydm, wzniesionych ponad 10 metrów powyżej powierzchni bagnistych obniżeń.

Wody powierzchniowe płyną generalnie ze wschodu na zachód. Przez gminę przepływają najważniejsze cieki puszczańskie: Kanał Zaborowski (Lipkowska Woda) oraz Wilcza Struga, która dalej płynie jako Łasica. Wody gruntowe są coraz silniej zanieczyszczone, zwłaszcza na obszarach zabudowanych. Poziom wód gruntowych obniża się, w niektórych miejscach opad I nawet o pól metra w ciągu ostatnich 30 lat.

Klimat lokalny zdeterminowany jest przez istnienie dużych kompleksów leśnych i obszarów wilgotnych. Dzięki temu mamy tu bardziej wyrównane, choć nieco niższe od średnich temperatury i większe opady, miejscami dłużej też zalega śnieg. Mikroklimat sprzyja mieszkańcom i turystom, a zachodnie wiatry niosą znad obszaru naszej gminy nad Warszawę czyste leśne powietrze.

źródło: PAG i Marek Ferchmin

 

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej