Przestrzeń

Gmina Izabelin jest najmłodszą gminą województwa mazowieckiego. Powstała 1 stycznia 1995 roku w wyniku podziału Gminy Stare Babice. Obie te gminy wraz z pięcioma innymi wchodzą obecnie w skład Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Gmina Izabelin leży tuż za północno - zachodnią granicą Warszawy, na styku tej wielkiej aglomeracji i rozległych obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego, w którego obrębie znajduje się prawie 75% z 48,85 km2 powierzchni gminy. Poszczególne miejscowości, które nominalnie są wsiami, tworzą zwarte tereny osadnicze ciągnące się wzdłuż szlaku komunikacyjnego prowadzącego z warszawskiego Żoliborza i Bielan w głąb obszarów leśnych. Tuż za granicą Warszawy leżą niewielkie Mościska, gdzie koncentruje się działalność gospodarcza. Tutaj, w sąsiedztwie dużej stacji paliwowej CPN powstaje strefa produkcyjno - usługowa. Wokół rozciągają się rozległe, dotychczas rolnicze obszary, z charakterystycznymi liniami wysokiego napięcia.

Następna miejscowość to Laski, założone na początku XVIII w. Od 1922 roku istnieje tu Zakład dla Niewidomych, znany dziś na całym świecie, który wychowuje i kształci na najwyższym poziomie dzieci i młodzież dotkniętą wadami wzroku.

Dalej za Laskami, przy odchodzącej w lewo drodze do Starych Babic, rozciąga się schowany za pokaźną  wydmą Izabelin Południowy (B), jeszcze przedwojenne osiedle ukryte wśród sosen. Na wprost zaś mamy najbardziej reprezentacyjną część gminy. Tutaj, wzdłuż głównej drogi oddzielającej Izabelin Północny od Hornówka skupiają się urzędy, instytucje użyteczności publicznej oraz handel i usługi. Izabelin Północny to rozlegle osiedle, na którego obrzeżach powstaje obecnie najwięcej nowych rezydencji. Również Hornówek, do niedawna jeszcze rolniczy, w szybkim tempie zmienia się w osiedle rezydencji i domów jednorodzinnych. Najdalej na północ, już calkowicie w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego, leży wieś Sieraków, której tradycje sięgają XVIII wieku. Najdalej na zachód leży Truskaw, który ma rodowód starej osady puszczańskiej z XV w. i do dziś zachował wiejski charakter oraz jego przysiółki Sary i Helenówek. Miejscowości te otoczone są niemal zewsząd łąkami i lasami Kampinoskiego Parku Narodowego. Inne małe przysiółki to: Mały Truskaw i Pociecha nieopodal Truskawia oraz Opaleń, położony na północ od Mościsk, tuż przy granicy Warszawy.

źródło: PAG i Marek Ferchmin 

 

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej