Miasta partnerskie

Współpraca między Borken a Izabelinem rozpoczęta się w zakresie handlu, między firmami produkującymi części do maszyn budowlanych. Kontakty gospodarcze zaowocowały nawiązaniem kontaktów władz obu gmin. Umowa o wzajemnej współpracy między gminami podpisana została I kwietnia 2000 roku w Borken i 4 czerwca 2001 roku w Izabelinie. Zachęca do obustronnej tolerancji, zrozumienia i poznawania się. Ma służyć wymienianiu się doświadczeniami i wiedzą w dziedzinie ekologii, gospodarki, urbanistyki i problemów społecznych. Współpraca ma służyć wspieraniu wymiany turystycznej, współpracy kulturalnej, rywalizacji sportowej i zawierania osobistych kontaktów między mieszkańcami obu gmin.

W ramach współpracy ma miejsce wymiana uczniów Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza przy Zespole Szkot w Izabelinie z uczniami Ze-spotu Szkot (Gesamtschule) w Borken. Cyklicznie, na przełomie listopada i grudnia, odbywają się polsko-niemiecko-francuskie spotkania w Oświęcimiu. Mecze towarzyskie na szczeblu międzynarodowym rozgrywają ze sobą drużyny piłkarskie „Ryś" Laski i SVGrun-Weil3 Borken. Młodzież bierze udział w Europejskich Warsztatach Artystycznych „Kunst und Landschaft" -„Sztuka i krajobraz". Corocznie dochodzi do spotkań delegacji z obydwu miast na terenie jednej z gmin. Podczas takich spotkań dochodzi do wymiany doświadczeń np. w dziedzinie oczyszczania ścieków.

Gmina Izabelin nawiązała również pierwsze kontakty z francuską Gminą Meru. Pierwsze spotkanie obu przedstawicieli gmin miało miejsce podczas wizyty w Meru w październiku 2003 roku.

W tym roku planowana jest wizyta przedstawicieli Meru w Gminie Izabelin. Wzajemne kontakty i dalsze poznanie mogą zaowocować w przyszłości także podpisaniem umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obu gmin.

źródło: broszura GMINA IZABELIN Janusz Marciniak

 

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej