Izabelin

Nasza gmina jest najmłodszą gminą w województwie mazowieckim. Głównym naszym atutem jest unikatowe położenie: bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy oraz Kampinoskiego Parku Narodowego. Izabelin jest z tego powodu atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, a także do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Planując przyszłość naszej gminy opieramy się o zasadę zrównoważonego rozwoju. Skutki bytowania coraz większej liczby mieszkańców, a także coraz większej rzeszy mile widzianych turystów i innych gości równoważymy rozwojem sprawnej i nowoczesnej infrastruktury technicznej. Nasze drzwi są szeroko otwarte dla inwestorów.

Urokliwe okolice Izabelina chętnie odwiedzają znani twórcy i artyści. Wielu z nich osiedliło się tu na stałe. Mieszkają tu, tworzą i współuczestniczą w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny. Miejscowi twórcy chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy udostępniając swoje prace nie tylko do celów wystawienniczych, ale również przekazując je na cele dobroczynne. Doroczny Bal Dobroczynny Wójta Gminy to miejsce nie tylko świetnej zabawy i spotkań towarzyskich, ale również czas profesjonalnej aukcji dziel sztuki, z której dochód przeznaczany jest na cele społeczne.

Francuzi czytają sześć książek rocznie, Polacy zaledwie pół książki na rok. Izabelin jest chlubnym wyjątkiem na mapie narodowego czytelnictwa za sprawą miłośników literatury, którzy tu osiedli, a nawet powołali własne firmy wydawnicze. Dzięki ich inicjatywie, co roku odbywają się Izabelińskie Spotkania z Książką skupiające czołówkę krajowych oficyn wraz z ich autorami. Przy stoiskach wydawniczych gościli między innymi: Jarosław Abramow-Newerly, Liliana Bardiejewska, Jerzy Besala, Julia Hartwig, Grażyna Dobroń, Czesław Bielecki, Bohdan Butenko, Piotr Kaczkowski, Zofia Kucówna, Maciej Kuroń, Jarosław Mikołajewski, Andrzej Mleczko, Edmund Niziurski, Monika Olejnik, o. Wacław Oszajca, Jerzy Pilch, Piotr Siemion, ks. Jan Twardowski, Maciej Wojtyszko, Krzysztof Zanussi. Wystarczy popatrzeć na nazwiska gości, którzy tu przybywają, żeby zrozumieć, iż nasza gmina stała się bardzo popularna. To gmina, w której mieszka wielu dobrze wykształconych ludzi, a więc literatura musiała u nas zyskać znaczącą pozycję". Tak nasze doroczne święto książek ocenia nasz mieszkaniec Krzysztof Zanussi.

Dużym powodzeniem cieszą się wystawy, koncerty i spotkania autorskie. Gościli u nas między innymi Hanka Bielicka, Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska, Julia Doszna, Hidemi Tanaka, Atsuko Ogawa, Krzysztof Daukszewicz, Marian Opania, zespoły muzyczne z Polski i Ukrainy. Wielu sympatyków mają również imprezy plenerowe. Klimat Izabelina sprzyja rozwojowi amatorskich działań artystycznych. Pracownie plastyczne dla dorosłych oraz dziecięca działają pod okiem Ewy Urniaż-Szymańskiej z dużym powodzeniem. Maluchy zdobywają liczne dyplomy a wszyscy rozwijają swoją wrażliwość na piękno. Najnowszym osiągnięciem jest wyprodukowanie autorskiego spektaklu „Cesarz" na podstawie prozy Ryszarda Kapuścińskiego z udziałem naszej mieszkanki Jolanty Olszewskiej.

Z radością witamy wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, tu wypoczywać, a być może - osiedlić się. Serdecznie zapraszamy.

źródło: biuletyn GMINA IZABELIN

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej