Historia

Najstarszą wsią Gminy Izabelin, a także całej Puszczy Kampinoskiej jest Truskaw, którego nazwa pochodzi od słowa "trusk" oznaczającego owoc runa leśnego. Wieś wzmiankowana już w dokumentach z 1419 raku, powstała z nadania króla Władysława Jagiełły. W połowie XIX w. składała się z 30 chałup oraz folwarku. W czasie Powstania Styczniowego 1863 raku stal się on bazą powstańców, za co na mieszkańców Truskawia spadły represje ze strony władz carskich. Szybszy rozwój wsi nastąpił po I wojnie światowej, m.in. w 1919 roku z inicjatywy mieszkańców powstała tu początkowa szkółka wiejska.

Czytaj więcej...

Notatki historyczne

Gmina Izabelin - składa się z siedmiu sołectw położonych wśród lasów Puszczy Kampinoskiej, na północny zachód od Warszawy. Gmina została wydzielona I stycznia 1995 roku decyzją Rady Ministrów z północnej części Gminy Stare Babice.

Czytaj więcej...

Z pradziejów terenów Gminy Izabelin

Po ustąpieniu lodowca wody Prawisły stopniowo opadały. Rzeka malała, nurty jej zmieniały bieg, tworzyły się piaszczyste wydmy, które przez dzieje ukształtowała woda i wiatry w obecne wały wydmowe Puszczy Kampinoskiej, oddzielone dolinami bagien i łąk aż po południowy taras pradoliny Wisły.

W pradolinie tej rozciąga się obecna Puszka Kampinoska ciągnąca się od Warszawy na wschodzie po Bzurę zachodzie. Na południe sięga do południowego jej tarasu po Babice, Borzęcin i Zaborów, Leszno, Kampinos. Obszar ten  przynależy do Kotliny Warszawskiej. Gmina Izabelin utworzona w 1995 roku zajmuje część puszczy we wschodniej części w sąsiedztwie Warszawy.

Czytaj więcej...

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej