Historia

Najstarszą wsią Gminy Izabelin, a także całej Puszczy Kampinoskiej jest Truskaw, którego nazwa pochodzi od słowa "trusk" oznaczającego owoc runa leśnego. Wieś wzmiankowana już w dokumentach z 1419 raku, powstała z nadania króla Władysława Jagiełły. W połowie XIX w. składała się z 30 chałup oraz folwarku. W czasie Powstania Styczniowego 1863 raku stal się on bazą powstańców, za co na mieszkańców Truskawia spadły represje ze strony władz carskich. Szybszy rozwój wsi nastąpił po I wojnie światowej, m.in. w 1919 roku z inicjatywy mieszkańców powstała tu początkowa szkółka wiejska.

Laski powstały na początku XVIII w. przy dworze rodziny Daszewskich. Nazwa pochodzi od słowa "laska" oznaczającego leszczynę. Na początku XX w. po parcelacji folwarku, rodzina Daszewskich podarowała część ziemi Matce Elżbiecie Czackiej na siedzibę Zakładu dla Ociemniałych. W 1925 raku wybudowano tam kaplicę Matki Boskiej Anielskiej, która pełniła później funkcję kościoła parafialnego do lat 80-tych, kiedy to wzniesiono nowy kościół w Laskach, zgodnie z życzeniem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W latach 30-tych w Laskach działał Ośrodek Zdrowia oraz, w budynku stajni, świetlica wiejska, a w niej ochronka dla sierot i dom matki i dziecka. W 1959 roku część rozparcelowanego folwarku - Opaleń -została włączona w granice tworzonego Kampinoskiego Parku Narodowego.

Sieraków, którego nazwa pochodzi od słowa "sierak" oznaczającego chłopską sukmanę, wzmiankowany był już w połowie XVIII w. Wsławił się udziałem mieszkańców w Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku, za co wieś spotkały represje ze strony wojsk Suworowa. W 1916 roku powstała tu pierwsza szkoła w okolicy. W latach międzywojennych Sieraków liczy I 140 chałup i 600 mieszkańców. Po II wojnie światowej wieś została włączana do Kampinoskiego Parku Narodowego i przeznaczona do wykupu i likwidacji. Do dziś dnia proces ten jeszcze się nie zakończył. Leżąca nieopodal Sierakowa osada puszczańska Pociecha wyrosła w XIX w. w sąsiedztwie karczmy "Pociecha", położonej przy trakcie wiodącym od Wierszy ku Warszawie.

Hornówek paw stal w połowie XIX w. po parcelacji majątku Zielonki. Nazwa pochodzi od pierwszego właściciela - Hornowskiego. Na początku XX w. wieś liczyła 30 gospodarstw, których mieszkańcy zajmowali się głównie hodowlą bydła.

Izabelin na początku XX w. by I niewielkim letniskiem dla zawodowych oficerów i zamożniejszych rzemieślników. Nazwa pochodzi od imienia ówczesnej właścicielki okolicznych lasów, którą była podobno Izabela Zielińska. Po I wojnie światowej przeprowadzono tu wzorowo zaplanowaną parcelację pod zabudowę osiedlową, która zaowocowała wzmożonym ruchem budowlanym, uwieńczanym rejestracją Izabelin a jako jedynego wówczas osiedla pośród wsi Puszczy Kampinoskiej. W 1937 roku powstała tu szkoła, a w 1952 raku kościół parafialny.

Mościska widnieją już na mapach z XVIII w., nazwa zaś pochodzi zapewne od przeprawy, którą trzeba było "mościć" przez rzeczkę i bagna.

W czasie II wojny światowej obszar Puszczy Kampinoskiej, w tym jej wschodni skraj, by I wielokrotnie sceną krwawych starć z najeźdźcą. W czasie kampanii wrześniowej wycofujące się znad Bzury armie "Poznań" i "Pomorze" toczy I y walki w Pociesze, Sierakowie i Laskach. Bohaterską szarżę otwierającą dostęp do oblężonej Warszawy wykonał pod Wólką Węglową 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. W okresie okupacji na obszarze Puszczy działała Grupa AK "Kampinos". W czasie Powstania Warszawskiego partyzanci nieśli pomoc walczącej stolicy, wsławili się także atakiem na wojska niemieckie i ukraińskie w Truskawiu. Pod Pociechą oddział Szarych Szeregów "Jerzyki" stoczy I zażarty bój we wrześniu 1944 raku. W 1985 raku wieś Truskaw w uznaniu zasług w walce z okupantem hitlerowskim otrzymała Krzyż Grunwaldu III klasy, eksponowany obecnie w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Izabelinie.

W latach powojennych możliwość rozwoju osadnictwa na tych terenach zastała ograniczana przez powstanie Kampinoskiego Parku Narodowego. Część działek w Laskach - Opaleń i Pogórze - włączono do Parku, Sieraków przeznaczono do wykupu i likwidacji, to samo groziło w latach 1975-84 wsi Hornówek.

Usytuowanie omawianego obszaru w systemie administracyjnym zmieniało się wielokrotnie. Decyzja Rady Ministrów utworzenia 1 stycznia 1995 roku Gminy Izabelin z północnej części Gminy Stare Babice zapoczątkowała kolejny rozdział w historii tych miejscowości, a zatwierdzony w 1997 roku Plan Ochrony.

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej