KPN

W gminie Izabelin tereny Kampinoskiego Parku Narodowego (K.P.N.) zajmują prawie 75% jej powierzchni, reszta zaś obszaru objęta jest jego otuliną. Ten jedyny w Europie park narodowy bezpośrednio graniczący ze stolicą państwa powołano w 1959 raku na obszarze zachodniej części Kotliny Warszawskiej, obejmując jego zasięgiem całą istniejącą tu Puszczę Kampinoską. Po wielu regulacjach granic Park ma obecnie w województwie mazowieckim powierzchnię 38476 ha oraz otulinę o powierzchni 37756 ha. W jego skład wchodzi również Ośrodek Hodowli Żubrów im. I. Mościckiego w Smardzewicach Koło Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim (68 ha). Kampinoski Park Narodowy utworzono w celu ochrony unikatowych w skali europejskiej zespołów wydm śródlądowych, naturalnych zbiorowisk leśnych i bagiennych oraz fauny. Wśród ogromnej liczby gatunków roślin, w tym ponad 60 chronionych, rosną tu np. relikty, czyli pozostałości, epoki lodowcowej: chamedafne północna, zwana razmarynkiem oraz zimaziół północny, relikty pantyjskie (stepowe): wisienka kwaśna i wężymord stepowy oraz polski endemit, czyli gatunek występujący tylko na obszarze naszego kraju - brzoza czarna. Z bogatej tutejszej fauny szczególne zainteresowanie budzą wprowadzone tu ponownie przez człowieka łosie, bobry i rysie. Spośród 22 istniejących w Parku obszarów ochrony ścisłej cztery znajdują się na obszarze Gminy Izabelin, w tym największy, jeden z najstarszych i najcenniejszych - "Sieraków" im. Praf. Romana Kobendzy.

Czytaj więcej...

Kampinoski Park Narodowy

Początki idei ochrony Puszczy Kampinoskiej sięgają prawie przełomu wieków XIX i XX (Sosnowski 1904). Stefan Żeromski w 1925 roku wręcz zaproponował utworzenie parku narodowego. Kampinoski Park Narodowy został utworzony w 1959 roku.

Czytaj więcej...

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej