KPN

W gminie Izabelin tereny Kampinoskiego Parku Narodowego (K.P.N.) zajmują prawie 75% jej powierzchni, reszta zaś obszaru objęta jest jego otuliną. Ten jedyny w Europie park narodowy bezpośrednio graniczący ze stolicą państwa powołano w 1959 raku na obszarze zachodniej części Kotliny Warszawskiej, obejmując jego zasięgiem całą istniejącą tu Puszczę Kampinoską. Po wielu regulacjach granic Park ma obecnie w województwie mazowieckim powierzchnię 38476 ha oraz otulinę o powierzchni 37756 ha. W jego skład wchodzi również Ośrodek Hodowli Żubrów im. I. Mościckiego w Smardzewicach Koło Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim (68 ha). Kampinoski Park Narodowy utworzono w celu ochrony unikatowych w skali europejskiej zespołów wydm śródlądowych, naturalnych zbiorowisk leśnych i bagiennych oraz fauny. Wśród ogromnej liczby gatunków roślin, w tym ponad 60 chronionych, rosną tu np. relikty, czyli pozostałości, epoki lodowcowej: chamedafne północna, zwana razmarynkiem oraz zimaziół północny, relikty pantyjskie (stepowe): wisienka kwaśna i wężymord stepowy oraz polski endemit, czyli gatunek występujący tylko na obszarze naszego kraju - brzoza czarna. Z bogatej tutejszej fauny szczególne zainteresowanie budzą wprowadzone tu ponownie przez człowieka łosie, bobry i rysie. Spośród 22 istniejących w Parku obszarów ochrony ścisłej cztery znajdują się na obszarze Gminy Izabelin, w tym największy, jeden z najstarszych i najcenniejszych - "Sieraków" im. Praf. Romana Kobendzy.

Obok podstawowych funkcji ochronnych Kampinoski Park Narodowy prowadzi własną działalność i współpracę naukową oraz dydaktyczną i popularyzatorską poprzez Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny w Granicy koło Kampinosu i nawo otwarte Centrum Edukacji przy siedzibie Dyrekcji Parku w Izabelinie. Dydaktyce służy też Leśny Ogródek Botaniczny K.P.N. w Laskach oraz przyrodnicza ścieżka poznawcza wokół Niepustu urządzona w 1974 raku jako pierwszy obiekt tego typu na terenie Polski. Park wydaje ilustrowany kwartalnik "Puszcza Kampinoska", działa też Towarzystwa Przyjaciół KPN.

Istotnym zadaniem Parku jest udostępnienie obszaru Puszczy dla turystyki, zwłaszcza kwalifikowanej - przyrodniczej i krajoznawczej. Wobec bliskiego sąsiedztwa Warszawy Kampinoski Park Narodowy przeżywa coraz większy napór turystów i spacerowiczów. Ze względów ochrony przyrody w obrębie Parku możliwa jest jedynie turystyka piesza i rowerowa oraz konna po wyznaczonych trasach. Z 350 km znakowanych szlaków pieszych i ponad 200 km Kampinoskiego Szlaku Rowerowego duża część zaczyna się na obszarze naszej gminy. Stwarza to, zwłaszcza w otulinie K.P.N., znaczne możliwości rozwoju obsługi ruchu turystycznego i wypoczynkowego

serwis internetowy Kampinoskiego Parku Narodowego
www.kampinoski-pn.gov.pl

text: PAG i Marek Ferchmin

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej