Ochrona przed pożarami

Pożar to jedno z największych nieszczęść, które spotyka ludzi i przyrodę. Tym bardziej przerażające i budzące niepokój, że z reguły jest spowodowane przez człowieka. Pożary z przyczyn naturalnych np. od pioruna w naszym klimacie należą do wyjątków. By chronić się przed pożarami i ich skutkami powstały straże pożarne - państwowe i ochotnicze. W gminach wiejskich, jak nasza, możemy liczyć na pomoc zarówno państwowych, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich zadaniem jest nie tylko gaszenie pożarów budynków i lasu, ale pomoc i ratunek ofiarom wszelkiego rodzaju wypadków, zwłaszcza drogowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie powstała w 1926 roku, liczy 35 członków czynnych, 2 honorowych i 4 wspierających oraz 7 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

OSP w Laskach utworzono jesienią 1958 roku po groźnym pożarze garażu na terenie Zakładu dla Niewidomych. Liczy 23 członków czynnych, 4 honorowych i 1 wspierającego. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składa się z 10 członków. Największe zasługi dla OSP w Laskach położył Michał Żółtowski.

Lasy Puszczy Kampinoskiej należą do I grupy największego zagrożenia pożarowego w Polsce. W związku z tym od początku istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego służby terenowe i administracja pełniły dyżury pożarowe w ramach tzw., Zakładowej Służby Ratowniczej. W roku 1996 powołana została Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku SOPR Na terenie gminy Izabelin leży 5 obwodów ochronnych (leśnictw): Sieraków, Lipków, Kaliszki, Janówek i Zaborów o łącznej powierzchni 5582 ha. Spośród 7 wież obserwacyjnych w KPN jedna- na Górze Ojca w Laskach -jest na terenie gminy Izabelin, a ponadto dwie są nie dalej, niż 500 m od jej granicy. Obserwacje prowadzone z nich są niezwykle cenne nie tylko dla bezpieczeństwa lasów, ale także osiedli gminnych, tym bardziej, że duża część dziatek to tzw. działki leśne. Współpraca i wzajemna pomoc z OSP jest bardzo ścisła. SOPP jest jednostką pierwszorzutową (do szosy Leszno--Kazuń), praktyka wykazała, że akcja z reguły kończy się zdławieniem pożaru w zarodku.

źródło: broszura GMINA IZABELIN Marek Ferchmin

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej