Laski

Wieś Laski spopularyzowana została przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi założone w 191 I roku przez hrabiankę Różę Czacką. Do Lasek, kilkanaście kilometrów od Warszawy, Towarzystwo przeniosło swoją siedzibę w 1922 roku.

Zakład dla Niewidomych był, w początkach ubiegłego wieku, pierwszym polskim ośrodkiem opieki i kształcenia niewidomych. Pismo wypukłych punktów Braille'a upowszechnione zostało w Polsce za pośrednictwem Lasek. W przedszkolach i szkołach działających nieprzerwanie już ponad osiemdziesiąt lat wykształciło się do tej pory blisko 2500 niewidomych. Założyciele Towarzystwa uznali, że niewidomych należy tak kształcić, aby pozyskana przez nich wiedza

i umiejętności praktyczne pozwoliły im na, w miarę samodzielne, funkcjonowanie w społeczeństwie. Kierunki kształcenia zawodowego zmieniały się wraz ze zmianami na rynku pracy - do historii przeszły warsztaty tkackie, dziewiarskie, ograniczono znacznie kształcenie szczotkarzy. Wśród absolwentów Lasek pojawili się informatycy i inni przedstawiciele współczesnych zawodów.

Laski - to tradycja, bezinteresowna działalność na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, refleksja filozoficzna i społeczna, wszystko to na podłożu katolickiej, głębokiej wiary w Boga.

Ludzie Lasek. Założycielka Towarzystwa i Zgromadzenia Matka Elżbieta (Róża) Czacka stworzyła Dzieło wnosząc w nie wspaniały posag wyniesiony z rodzinnego domu - tradycje sięgające Liceum Krzemienieckiego. Wielki wkład w Dzieło wniósł ks. Władysław Korniłowicz, charyzmatyczna postać skupiająca wokół siebie świetne umysły łączące filozoficzną refleksję z franciszkańską pokorą i zwykłą, codzienną pracą. Wśród wybitnych postaci Lasek należy wymienić Teresę Landy, która tworzyła i adaptowała stworzone gdzie indziej metody kształcenia niewidomych, wieloletniego Prezesa Antoniego Marylskiego, organizatora szkolnictwa zawodowego Henryka Ruszczyca, kierownika szkół Zygmunta Serafinowicza oraz Andrzeja Czartoryskiego, kierownika warsztatów szkolących i twórcę systemu pomocy absolwentom Lasek. Na specjalną uwagę zasługuje też pani Zofia Morawska, która pracę na rzecz niewidomych rozpoczęła z początkiem lat trzydziestych i mimo ukończonych w listopadzie 2004 roku 100 lat życia pracuje nadal pełniąc obowiązki Skarbnika Towarzystwa. Zofia Morawska uhonorowana została przez Prezydenta Lecha Wałęsę najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego. Gmina Izabelin uznała Panią Zofię Morawską Izabelińczykiem Roku 2003. Zwiedzając Zakład dla Niewidomych, warto odwiedzić skromny, leśny cmentarz - ziemia Lasek przechowuje prochy nie tylko założycieli Towarzystwa, ale także wielu znanych powszechnie twórców, znaczących postaci z kręgów inteligencji. Pochowani tu zostali poeta Jan Lechoń, pisarze Antoni Słonimski, Jerzy Zawieyski, Marian Brandys, malarz ks. Jerzy Wolff a także ks. Jan Zieją, aktorka Halina Mikołajska, Aleksander Małachowski i wiele innych osób.

Dzieło Lasek, jak powiadają jego pracownicy, trwa nadal dzięki specjalnej łasce Bożej - patrzący z zewnątrz muszą dodać, że trwanie to zawdzięczamy tymże pracownikom a także kilkunastu tysiącom stałych ofiarodawców wpłacających większe lub mniejsze kwoty po to by utrzymać i wykształcić około 300 dzieci corocznie przebywających w placówkach Zakładu. Jakość kształcenia i opieki wymaga znacznych kwot - wpłaty państwowe to jedynie połowa budżetu, reszta to ofiary krajowe i zagraniczne.

źródło: broszura GMINA IZABELIN Jan Sawa

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej