Zakład dla Niewidomych

W 1922 roku powstał w Laskach Zakład dla Niewidomych, utworzony przez ociemniałą hrabiankę Różę Czacką, która już w 1911 roku założyła w Warszawie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Wkrótce też przywdziała habit franciszkański i jako Matka Elżbieta założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadząc Zakład nieprzerwanie aż do dziś wykształciło do tej pory ponad 2000 niewidomych i słabo widzących osób.

Wielki udział w tworzeniu Zakładu mieli też: długoletni Prezes Towarzystwa Opieki nad ociemniałymi Antoni Marylski, Henryk Ruszczyc, który organizował szkolnictwo zawodowe dla niewidomych, Zygmunt Serafinawicz - kierownik szkół oraz siostra Teresa Landy, która wraz z Matką Czacką opracowała metody nauczania niewidomych. Do dziś działa na rzecz Zakładu Zofia Morawska, jedna z bliskich współpracownic założycieli, wieloletni skarbnik Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, odznaczona w 1994 roku Orderem Orla Białego.

W 1925 roku powstała drewniana kaplica p.w. Matki Boskiej Anielskiej, zaprojektowana przez Łukasza Wolskiego. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku Zakład stal się terenem walk i pomimo dużych zniszczeń niósł pomoc prowadząc szpital polowy. W latach 1942-44 przebywał tu jako kapelan obwodu AK ks. Stefan Wyszyński - późniejszy Prymas Polski. Także w czasie Powstania Warszawskiego mieszkańcy Zakładu pomagali rannym w szpitalu polowym.

W latach powojennych nastąpiła odbudowa i szybki rozwój Zakładu. Dzięki licznym darowiznom Polonii Amerykańskiej powstały nowe budynki przedszkola, szkól, internatów, warsztatów oraz zaplecze techniczne, a także Dom Przyjaciół Niewidomych. Istnieje tu też niewielki cmentarz, gdzie pochowani są założyciele Zakładu, księża, siostry zakonne oraz wiele znanych postaci z kręgów inteligencji, jak Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Jerzy Zawieyski, ks. Jan Zieja, ks. Jerzy Walff, Halina Mikałajska-Brandys, Marian Brandys i szereg innych. Zakład, znany dziś na całym świecie, odwiedzany jest przez licznych znamienitych gości i współpracuje z wieloma podobnymi zagranicznymi placówkami. Niewidome dzieci i młodzież uczą się tu wszystkiego co potrzebne w samodzielnym życiu, przede wszystkim zaś zdobywają wykształcenie i przygotowanie do wyższych studiów lub też konkretny zawód, który pozwala im znaleźć pracę i usamodzielnić się. Prowadzone są też zajęcia w szkole muzycznej, rehabilitacyjne, hipoterapia, niewidomi uprawiają turystykę, sport, uczestniczą w życiu religijnym i kulturalnym. W tym ogromnym dziele współpracują tu ze sobą siostry zakonne, pracownicy świeccy, osoby niewidome i wolontariusze. Corocznie przygotowują ani do samodzielnego, godnego życia około 300 niewidomych dziewcząt i chłopców. Obok Zakładu istnieje też Dom Rekolekcyjny założony przez duchowego Ojca dzieła Lasek, ks. Władysława Korniłowicza, gdzie odbywają się rekolekcje tak dla widzących jak i dla niewidomych.

serwis internetowy zakładu dla niewidomych w laskach

www.laski.edu.pl

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej