Kościoły i zabytki

Parafia Izabelin-Laski powstała 5 lipca 1951 r. dekretem podpisanym przez Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z tymczasową siedzibą w Kaplicy Zakładu dla Niewidomych w Laskach, pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej. Pierwszym proboszczem został ks. Aleksander Fedorowicz. Kościół w Izabelinie wybudowano w czynie społecznym z materiałów uzyskanych z rozbiórki drewnianego baraku z Ziem Zachodnich już następnego roku; został poświęcony 13 sierpnia 1952 r. przez Ks. Prymasa, dwa miesiące przed jego aresztowaniem.

Odłączenie parafii Laski od Izabelina. Samodzielna Parafia Laski powstała I listopada 1984 r. zachowując swą tymczasową siedzibę w Kaplicy zakładowej w Laskach. W tym samym roku rozpoczęła się budowa nowego kościoła w centrum Lasek. 26 marca 2000 roku kościół został konsekrowany.

Kaplica w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach została zbudowana w 1925 roku wg projektu Łukasza Wolskiego, o konstrukcji drewnianej. Od lipca 1951 r. pełni rolę kościoła parafialnego parafii Izabelin-Laski do sierpnia 1952 roku, kiedy została zakończona budowa i poświęcenie drewnianego kościoła w Izabelinie.

Parafia Lipków powstała w 1952 r. z siedzibą w kościele pw. Świętego Rocha, wybudowanym w 1793 r. przez Paschalisa Jakubowicza. Pierwszym proboszczem został ks. Wacław Kurowski, którego zadaniem był remont kościoła i odbudowa dworku liptowskiego na plebanię.

W Gminie Izabelin zamieszkuje ponad 9500 osób. Liczba stałych mieszkańców Gminy Izabelin w latach 1995-2002 zwiększyła się o 1045 osób, z czego prawie 100% tego przyrostu jest wynikiem migracji. Wysoka atrakcyjność Gminy dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego jest główną przyczyną obecnej i przyszłej migracji. Prognozy na kolejne lata przewidują znaczny wzrost liczby ludzi pragnących się tu osiedlić.

Na terenie Gminy ponad tysiąc osób zamieszkuje na pobyt czasowy - w połowie 2002 roku ich liczba wynosiła I 142.

Procentowe rozmieszczenie ludności w konkretnych miejscowościach Gminy przedstawia się następująco: Izabelin Północny (26,8%); Laski (21,9%) i Truskaw (18,3%). W Hornówku mieszka 12,3% ogółu mieszkańców Gminy, w Izabelinie Południowym 9,9%, w Mościskach 5,9% i najmniej w Sierakowie 4,9%.

Struktura ludności gminy według grup ekonomicznych przedstawia się następująco: ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 62,9%, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 23,0%, a w wieku poprodukcyjnym 14,1%. Najkorzystniejszą strukturę demograficzną w gminie mają Hornówek oraz Truskaw. Najwyższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, ale jednocześnie najniższy udział ludności w wieku produkcyjnym ma Sieraków. Najmniej zaś korzystną strukturę demograficzną posiadają Laski.

źródło: broszura GMINA IZABELIN Marek Ferchmin

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej